Każda osoba, która skończyła 60 lat może bezpłatnie otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna, bezterminowa i ważna na terenie całego kraju. Wyrabia się ją na konkretne imię i nazwisko danej osoby, więc nie może być przekazywana komuś innemu.

Posiadając Ogólnopolską Kartę Seniora można korzystać ze specjalnych ofert przygotowanych przez firmy, które przystąpiły do Programu Ogólnopolska Karta Seniora -  zniżek na wybrane produkty i usługi.

Szczegółowa lista partnerów karty seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl

Ogólnopolska Karta Seniora dla mieszkańców województwa lubelskiego wydawana jest w siedzibie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie przy ul. Diamentowej 2, 20-447. Kartę można odebrać osobiście po wypełnieniu „Formularza zgłoszeniowego dla Uczestników Programu”, w pokoju nr 132, w godzinach 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku). Kartę można uzyskać również drogą korespondencyjną za pośrednictwem „poczty tradycyjnej”. W tym celu należy wydrukować „Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników Programu”, wypełnić go i następnie przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin. Karta zostanie bezzwłocznie odesłana wnioskującemu, za pośrednictwem poczty, na adres zamieszczony w ww. Formularzu.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie: www.rops.lubelskie.pl