Zabytki

{slider title="Zbytki wpisane do rejestru zabytków" open="false"}

Lp.

Miejscowość

Rej. zab.

Obiekt

Czas powstania

1.

Gozdów

A7/67

Grodzisko

-

2.

Malice

139/71

Kaplica grobowa Lubowieckiej

1841 r.

Ogrodzenie mur.

1841 r.

3.

Terebiniec

C/150

Grodzisko stan. Archeologiczne Nr 2

oraz Pozostałości Parku Dworskiego

wczesnośredniow.

Park z XIX w

4.

Terebiniec

C/98

Grodzisko na cyplu "Góra Rybki"

 XII/XIII

5.

Terebiń

A/304/84

Kościół par. (d. cerkiew), drewn.

1875 r.

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

6

Terebiń

481/90

Kwatera wojenna z I wojny świat, (cm. prawosł.)

XX w.

7.

Turkowice

A/1589

ZESPÓŁ MONASTYRU PRAWOSŁAWNEGO

 

- sobór, tzw. aula, ob. internat, mur.

1910 r.

- monastyr, ob. szkoła, mur.

1910 r.

- dom ihumeni, ob. mieszkania, mur.

1910 r.

- pawilon, tzw. Czajnia, ob. magazyn, mur.

1903 r.

- szkoła, ob. internat, mur.

pocz. XX w.

- dom mniszek, ob. mieszkania, mur.

1903 r.

-park

pocz. XX w.

8.

Werbkowice

A/1487

Kościół par. (d. cerkiew gr.-kat.), drewn.

Dzwonnica, drewn.

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

1846 r.

k. XIX w.

XIX w.

9.

Werbkowice

A/1294

ZESPÓŁ PAŁACOWY

 

- pałac mur.

1p. XIX w.

- oficyna mur.

1880 r.

- Zarządcówka mur.

k XVIII w.

- Brama z ogrodzeniem, mur.

pocz. XIX w.

- stajnia mur. ( nie istniejąca)

1860 r.

-park

XVIII/XIX w.

10.

Werbkowice-Gozdów

A/893

- Przestrzenny Układ Komunikacyjny Hrubieszowskiej Kolej Dojazdowej Werbkowice-Hrubieszów

XIX w

11.

Podhorce

A/409/87

Cmentarz z ok. I w. Św.

XIX w.

{slider title="Zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków (bez wpisu do rejestru zabytków)" open="false"}

L.p.

Lokalizacja

Charakterystyka obiektu

Czas powstania

1

Dobromierzyce

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

2

Gozdów

Dwór drewn.-mur.

ok.1920 r.

3

Gozdów

Magazyn, mur., ob. mieszkania

ok. 1920 r.

4

Gozdów

Park

pocz. XX w.

5

Gozdów

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

6

Honiatycze

Kopiec „tatarski" KURHAN

 -

7

Honiatycze

Cmentarz przykościelny Mogiła zbiorowa

1920

8

Honiatycze

Cmentarz parafialny-czynny

1875

9

Hostynne

Koścół par. (d. cerkiew gr.-kat.), mur.

1778 r.

10

Hostynne

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

11

Hostynne

Dom, mur., ob. sklep

1964 r.

12

Hostynne

Młyn motor., drewn.

przed 1929 r.

13

Hostynne

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

14

Hostynne

Cmentarz poległych z 1920, Pomnik Poległych

 1920 r.

15

Kotorów

Kapliczka Matki Boskiej Kryneckiej

1863 r.

15

Konopne

Kapliczka, domkowa, mur.

przed 1939 r.

16

Malice

Kapliczka św. Jana Nepomucena z figur. drewniana

l p.XIX w.

17

Malice

Figura kam., z krzyżem

XIX w.

18

Malice

Szkoła drewn.

1936 r.

19

Malice

Kuźnia, drewn.,uż. K. Łyciuk

Ok. 1920 r.

20

Malice

Młyn drewn.

l.p.XX w.

21

Malice

Cmentarz grzebalny, z drzewostanem

XIX w.

22

Peresołowice

Park dworski

XV11I/XIX w.

23

Peresołowice

Cmentarz grzebalny, nieczynny

XIX w.

24

Podhorce

Kościół Fil. P.W. Krzyża Świętego

1841 r.

25

Podhorce

Cmentarz przykościelny przy Kościele św. Krzyża

XVII w.

26

Podhorce

Cmentarz prawosławny

Po 1875 r.

27

Podhorce

Dzwonnica cerkiewna (przy kościele), drewn.

2 p.XVIII w.

28

Podhorce

Gorzelnia mur.

2 p. XIX w.

29

Podhorce

Krzyż kam.

1869 r.

30

Sahryń

Kościół par. (d. cerkiew prawosł.), mur.

1873 r.

31

Sahryń

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

32

Sahryń

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

33

Terebiniec

Pozostałości parku dworskiego

XIX w.

34

Terebiniec

Młyn drewniany

XX w.

35

Terebiniec

Figura św. Jana Nepomucena przy dr. Powiatowej Bormańce-Werbkowice

XIX w.

36

Terebiń

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX w.

37

Turkowice

Kościół par., mur.

1870 r.

38

Turkowice

Cmentarz przykościelny z drzewostanem

XIX w.

39

Turkowice

Figura św. Józefa (teren „zakładu"), kam.

XIX w.

40

Turkowice

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

41

Turkowice

Cmentarz wojenny, nieczynny

XX w.

42

Werbkowice

Szkoła drewniana (ul. Kopernika 28)

1890 r.

43

Werbkowice

Szkoła, mur.

1926-28 r.

44

Werbkowice

Dworzec kolejowy, mur.

1928 r.

45

Werbkowice

Magazyn węgla (przy dworcu), mur.

1.p.XX w.

46

Werbkowice

Stacja pomp (przy dworcu), mur..

1928 r.

47

Werbkowice

Wieża ciśnień, drewn-mur. część drewniana spłonęła, pozost. mur.

1945 r.

48

Werbkowice

Figura MB Niepok. Pocz., kam.

1770 r.

49

Werbkowice

Figura św. Jana Nepomucena, kam.

1908 r.

50

Werbkowice

Cmentarz grzebalny, czynny

XIX w.

51

Werbkowice

Cmentarz prawosławny, nieczynny

XIX

{/sliders}


Mapa atrakcji i zabytków gminy Werbkowice
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes