Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Urzędzie Gminy Werbkowice

W Urzędzie Gminy Werbkowice znajdują się dwa INFOMATY, które umożliwiają wgląd do informacji zamieszczonych na stronie http://www.werbkowice.pl oraz http://www.bip.werbkowice.pl, a w szczególności do aktów prawa miejscowego Gminy Werbkowice, Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego.

 

 

Infomaty zamontowano:

- na parterze budynku (przy wejściu głównym do budynku Urzędu);

- na piętrze budynku (przy Sekretariacie).

 

Urząd Gminy Werbkowice prowadzi również zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy gminy. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy Werbkowice, na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy, parter pokój nr 5.

 

Wydruk aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatny na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 4/2017 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

 

Cena arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego zawartego w prowadzonych w postaci elektronicznej zbiorach Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz aktach prawa miejscowego udostępnianych do wglądu w Urzędzie Gminy Werbkowice wynosi:

1) wydruk czarno-biały:

a) jednostronny:

- format A-4 - 0,10 zł,

- format A-3 - 0,20 zł,

b) dwustronny:

- format A-4 - 0,20 zł,

- format A-3 - 0,40 zł;

2) wydruk kolorowy:

a) jednostronny:

- format A-4 - 0,20 zł,

- format A-3 - 0,40 zł,

b) dwustronny:

- format A-4 - 0,40 zł,

- format A-3 - 0,80 zł.

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes