Konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika – III edycja

Konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika – III edycja

Mieszkańcy gmin zagrożonych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy znajdą padłego dzika, nadal mogą zgłaszać się po nagrodę w wysokości 200 zł. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o realizacji trzeciego etapu konkursu. Akcja potrwa do 30 listopada.

 

Konkurs jest kontynuacją działań rozpoczętych w ubiegłym roku i ma na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF, którego nosicielami są głównie dziki. Zarażone – żywe czy martwe – stanowią realne zagrożenie. Stąd pomysł, by na większą skalę zlokalizować, przebadać i zutylizować padłe sztuki. Pomóc w tym ma zaangażowanie lokalnej ludności.

Akcja skierowana jest do osób fizycznych niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby Leśnej i obecnie obejmuje swoim zasięgiem teren 139 gmin (lista w załączniku).

Osoba, która znalazła na tym terenie padłego dzika (innego niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym), powinna:

  • zgłosić ten fakt do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poświadczy ten fakt na stosownym formularzu (załącznik nr 1);
  • złożyć uzupełniony o swoje dane formularz (będący jednocześnie wnioskiem o wypłatę nagrody) we właściwym urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik nr 2).

DO POBRANIA

Uchwała ZWL – przyjęcie regulaminu konkursu dla gmin -Zarząd 26.06.2018r.

Regulamin konkursu

Wykaz gmin objetych konkursem ASF

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Wniosek

Załącznik nr 2 do Regulaminu z gminami-Oświadczenie

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Ulotka

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes