Komunikat w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,

w dniu 21 stycznia 2022 r. zostały wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy Werbkowice.

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie...

Kochane Babcie, Drodzy Dziadkowie z okazji Waszego Święta życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości pogody ducha oraz pociechy z każdej wnuczki i wnuka.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu pod nazwą ,,Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego”

Lokalny Punkt Informacyjny w Chełmie zaprasza na spotkanie

Lokalny Punkt Informacyjny w Chełmie zaprasza na spotkanie: 28 stycznia 2022 (piątek) 9.00-14.00 Urząd Gminy Werbkowice ul. Zamojska 1.

konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła ii 17, 22-550 Werbkowice.

Informacja dla mieszkańców dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Wójt Gminy ogłasza przetarg nieograniczony pisemnym na sprzedaż drzewa na pniu w m. Terebiń.

Gmina Werbkowice z siedzibą w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (ofertowy) na sprzedaż drzew na pniu, lokalizacja m. Terebiń, działka Nr 291/3 ( teren mieszkalnictwa społecznego).

Ogłoszenie - W dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy Werbkowice będzie nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Werbkowice w 2022 r. informuje się, że w dniu 7 STYCZNIA 2022 r. (piątek) Urząd Gminy Werbkowice będzie nieczynny.

Harmonogram wywozu odpadów 2022 Gmina Werbkowice

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Tyszowcach, licząc na dobrą współpracę, przypomina o kilku zasadach obowiązujących w roku 2022. Ze swojej strony dołożymy starań aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy. 

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 109/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem Nr 109/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadania gminy w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych.