Formularz
Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wniosek o zapewnienie dowozu do placówki edukacyjnej
Wniosek rodziców o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i opiekuna do najbliższej placówki edukacyjnej

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

  1. Prowadzenie spraw w zakresie obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego;
  2. Prowadzenie spraw w zakresie spraw kadrowych i organizacyjnych;
  3. Prowadzenie spraw w zakresie obsługi Rady Gminy;
  4. Prowadzenie spraw w zakresie obsługi jednostek pomocniczych;
  5. Prowadzenie spraw w zakresie przeprowadzania wyborów powszechnych;
  6. Prowadzenie spraw w zakresie oświaty;
  7. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
  8. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  9. Prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej;
  10. Prowadzenie spraw w zakresie sportu, kultury i turystyki.