Kultura

Hostynne-Kolonia

Miejscowość położona w zachodniej części gminy Werbkowice, na terenie Kotliny Hrubieszowskiej. Powstała z parcelacji gruntów pofolwarcznych majątku ziemskiego Hostynne w 1919 i 1921 roku.

Hostynne

Wieś położona w zachodniej części gminy Werbkowice, na terenie Kotliny Hrubieszowskiej. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od ruskiego słowa „gościnne” i powstała w X-XIII wieku, na co wskazują źródła archeologiczne, potwierdzające od tego czasu ciągłość osadniczą.

Honiatyczki

Wieś położona na południowym skraju gminy Werbkowice, w międzyrzeczu Siniochy i Huczwy, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Jej nazwa patronimiczna wtórna została utworzona od nazwy Honiatycze przez dodanie formantu -ki. Przez dłuższy czas utrzymywała się nawet nazwa Małe Honiatycze, a z czasem zaczęto nazywać je Honiatyczkami. Wieś powstała zapewne w I połowie XV wieku w wyniku podziału Honiatycz.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes