Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 3 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetowej. Tematem posiedzenia będzie wizja lokalna budynków po byłej Szkole Podstawowej w Peresołowicach i Turkowicach.

 

Przewodniczący Komisji

Antoni Kijewski