Zawiadomienie o posiedzeniu   

Dnia 12 maja 2020 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój USC) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.
Tematem posiedzenia będzie wybór przewodniczącego komisji oraz analiza zarzutów przedstawionych w ananimowej skardze na działalność Wójta Gminy Werbkowice.

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

/-/ Krzysztof Abramiuk