Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-11-13

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (sala USC) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na sesję XI/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-10-28

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm ) zwołuję XI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz: 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-10-24

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

images/n_ug.jpg

Dnia 25 września 2019 r. o godzinie 7.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Zaproszenie na sesję X/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-09-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm ) zwołuję X sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. o godz: 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-09-17

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr IV/17/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2019

Zaproszenie na sesję IX/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-07-26

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję IX sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. o godz.: 14:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-07-02

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 2 lipca 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na sesję VIII/2019 Rady Gminy Werbkowice - 2019-06-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: