Zawiadomienie o sesji XV/2019 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm ) zwołuję XV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 8:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 22 stycznia 2020 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 22 stycznia 2020 r. o godzinie 14.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 20 stycznia 2020 r. o godzinie 8:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zaproszenie na sesję XIV/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-12-30

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm ) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-12-30

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na sesję XIII/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-12-17

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm ) zwołuję XIII sesję budżetową Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice 2019-12-03

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (sala USC) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na sesję XII/2019 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023 - 2019-11-14

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: