Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 3 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetowej. Tematem posiedzenia będzie wizja lokalna budynków po byłej Szkole Podstawowej w Peresołowicach i Turkowicach.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu   

Dnia 12 maja 2020 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój USC) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zawiadomienie o sesji XVII/2020 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godz.: 10:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o sesji XVI/2019 Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. (piątek) o godz.: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. (piątek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Dnia 13 marca 2020 r. o godzinie 8:30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XV/94/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2020 zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Dnia 18 lutego 2020 r. o godzinie 8:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.