Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Posiedzenie komisji budżetowej

Dnia 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie na XXX/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 05.08.2021 r. (czwartek) o godz: 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na XXIX/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 16.07.2021 r. (piątek) o godz.: 9.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 08 lipca 2021 r. (czwartek) o godz: 16.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach

Posiedzenie komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 08 lipca 2021 r. (czwartek) o godzinie 15.00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Posiedzenie Komisji

Zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na sesji Rady Gminy Werbkowice w dniu 29 stycznia 2021 r. zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2021 r. o
godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie komisji budżetowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) o godzinie 15.00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zaproszenie na sesję XXVII/2021 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz: 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: