Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Dnia 08 listopada 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice(pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Szczegółowe zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy w tym informacja o ich aktualnej sytuacji finansowej.
4. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji Budżetowej.
5. Wolne wnioski i dyskusja.
6. Zamknięcie obrad.