Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dnia 30 września 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza wydatków poniesionych na organizację Dożynek.
  4. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
  5. Wolne wnioski i dyskusja.
  6. Zakończenie obrad