Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 24 września 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
  4. Zapoznanie się z realizacją inwestycji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2021.
  5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji Budżetowej.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.
  7. Zamknięcie obrad.