Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 02 września 2021 r. o godzinie 07.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Kontrola Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie udzielonej dotacji z budżetu gminy na rok 2021.
4. Zakończenie obrad.