Posiedzenie komisji budżetowej

Dnia 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza stanu mienia komunalnego;
4. Zapoznanie się z realizacją wniosków z 29 czerwca 2021 r.
5. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do Komisji Budżetowej.
6. Wolne wnioski i dyskusja.
7. Zamknięcie obrad.