Zaproszenie na XXX/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 05.08.2021 r. (czwartek) o godz: 8.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Werbkowicach.
  4. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.