Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na sesji Rady Gminy Werbkowice w dniu 29 stycznia 2021 roku zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie komisji samorządowej.
Tematem posiedzenia będzie:
- analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach za rok 2020.