Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXIV/159/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021 zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5 a) odbędzie się posiedzenie komisji.
Tematem posiedzenia będzie rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i wydanie opinii.