Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Tematem posiedzenia będzie:

- zapoznanie się z informacją na temat pozyskiwania środków zewnętrznych.

- zapoznanie się z odpowiedziami na wnioski, które zostały przekazane przez komisję do wójta.