Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 lutego 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.
Tematem posiedzenia będzie analiza wykorzystania środków na promocję gminy za rok 2020.