Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 8 października 2020 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.
Tematem posiedzenia będzie analiza wykorzystania środków na promocję gminy za rok 2019 oraz zapoznanie się, na jakim etapie jest realizacja inwestycji budowa lokali socjalnych w Terebiniu.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Antoni Kijewski