Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 22 stycznia 2020 r. o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.
Tematem posiedzenia będzie opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2019 oraz opracowanie planu pracy na rok 2020.

 

Przewodniczący Komisji

Marek Pietruk