Drukuj
Rada Gminy
Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 20 stycznia 2020 r. o godzinie 8:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematem posiedzenia będzie opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2019 oraz opracowanie planu pracy na rok 2020.

Przewodniczący Komisji
Robert Kidyba