Zaproszenie na posiedzenie komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada

...

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 02 września 2021 r. o godzinie 07.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 30 sierpnia 2021 r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i

...

Posiedzenie komisji budżetowej

Dnia 10 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się

...

Zaproszenie na XXIX/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXIX sesję

...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXVIII sesję Rady

...

Posiedzenie komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada

...

Posiedzenie Komisji

Zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na sesji Rady Gminy Werbkowice w dniu 29 stycznia 2021 r. zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2021 r.

...

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13

...