Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 stycznia 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a)
odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2023.
5. Zamknięcie obrad.