Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 13 stycznia 2023 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2022.
4. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2023.
5. Zamknięcie obrad.