Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 12 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia..
3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
4. Zakończenie obrad.