Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 29 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3. Rozpatrzenie petycji o utworzenie: – Młodzieżowej Rady Gminy

4. Zakończenie obrad.