Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm ) zwołuję L Sesję Rady Gminy Werbkowice,

która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. (czwartek) o godz: 8:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w zakresie braku Biuletynu Informacji Publicznej.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania Agnieszki Skubis – Rafalskiej ze składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Hrubieszowie.

8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.