Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 1 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
  3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w zakresie braku Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.
  4. Zakończenie obrad.