Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 22 czerwca 2022 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3. Szczegółowa analiza wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy oraz

sytuacja finansowa Szkół.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie obrad.