Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/235/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej rady Gminy Werbkowice na rok 2022 zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3. Analiza sprzedanych nieruchomości w Gminie Werbkowice w roku 2021 i analiza wykorzystania pozyskanych środków.

4. Analiza wykorzystania przyznanych dotacji na organizacje pozarządowe – Klub „Kryształ Werbkowice” oraz Klub „Grot Michał” – kontrola w zakresie wykorzystania dotacji za rok 2021.

5. Sprawy bieżące.

6. Zamknięcie obrad.