Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 14 czerwca 2022 roku o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3. Analiza ogólnej sytuacji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Werbkowicach.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie obrad.