Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 13 czerwca 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021 i wydanie opinii.

4. Sprawy bieżące.

5. Zamknięcie obrad.