Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 08 kwietnia 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.

2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.

3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

4. Szczegółowa analizy kart drogowych „Skody” za 2021 rok oraz I kwartał 2022 roku.

5. Analiza wyjazdów służbowych Wójta Gminy Werbkowice i szkoleń za 2021 rok oraz I kwartał 2022 roku (zasadność).

6. Szczegółowa analizy wydatków na wszystkie usługi prawne w Urzędzie Gminy za 2021 rok oraz I kwartał 2022 roku, ( Raport z Audytu, wydruk wszystkich usług prawnych oraz faktury i umowy do wglądu).

7. Sprawy bieżące.

8. Zamknięcie obrad.