Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 20 stycznia 2022 roku o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.

5. Zamknięcie obrad.