Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 18 stycznia 2022 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2022.

5. Zamknięcie sesji.