Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 5 stycznia 2022 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi wniesionej przez nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach w sprawie działań podejmowanych przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach.
4. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zakończenie obrad