Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zaproszenie na XXXVII/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm ) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz: 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami i podsumowanie.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Werbkowice.

9. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

10. Wolne wnioski i informacje.

11 Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów