Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zaproszenie na XXXII/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXXII (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. (czwartek) o godz: 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy:
https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów