Drukuj
Rada Gminy Werbkowice
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowej

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXIV/159/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy na rok 2021 zawiadamiam, że w dniu 15 września 2021 r. o godzinie 15.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy
4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022
5. Wolne wnioski
6. Zakończenie obrad