Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Aktualności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla uchodźcy

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - wnioski kwalifikujące

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - wnioski kwalifikujące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) przy współpracy z Bankiem Żywności w Lublinie.

Ustawa o dodatku osłonowym wchodzi w życie

Ustawa o dodatku osłonowym wchodzi w życie

Kto może otrzymać dofinansowanie? Najważniejsze jest kryterium dochodowe. Wszystko zależy od liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym. W gospodarstwie jednoosobowym limit dochodów to 2100 złotych na rękę, a w wieloosobowym 1500 złotych.

W dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach będzie nieczynny

W dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach będzie nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w GOPS Werbkowice w 2022 roku informuje się, że w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach będzie nieczynny.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes