Zawiadomienie o terminie wypłat dodatków

Zawiadomienie o terminie wypłat dodatków

UWAGA!!! Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach zawiadamia

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), art. 25 ust. 2, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.), art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Werbkowice dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach zawiadamia, iż wypłaty w/w dodatków nie nastąpią w wymaganych terminach.


Wypłata dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych jest zadaniem zleconym.


Pomimo złożonego zapotrzebowania na wypłaty dodatków, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy środków finansowych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, jak również pozostałej kwoty na wypłatę dodatków węglowych.


Wypłaty pozytywnie rozpatrzonych wniosków nastąpią niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes