Wydawanie zaświadczeń do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

Wydawanie zaświadczeń do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach

Dnia 9 listopada br. Gmina Werbkowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpocznie wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. 


Zaświadczenie będzie niezbędne do przedłożenia u przedsiębiorcy, uprawnionego do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach osobom fizycznym w gospodarstwach domowych z terenu gminy Werbkowice. 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236), do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:
    • na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;
    • których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach
    • które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a spełniają warunki uprawniające do jego otrzymania, opisane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać  zakupu węgla na preferencyjnych warunkach powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.
Sposób składania wniosku
Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć od 9listopada 2022 r.:
    • osobiście w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach  pok. 4 ( parter), od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30;
    • przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
Osoby, które wcześniej złożyły wniosek o dodatek węglowy i został on pozytywnie rozpatrzony, otrzymają zaświadczenie uprawniające do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach od razu. Pozostałe osoby otrzymają zaświadczenie  w terminie 14 dni. Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla.
Wzór wniosku do pobrania 

Wniosek

Załączniki

 

 

W miejscu przyjmowania wniosków są one dostępne również w wersji papierowej. 
UWAGA:
Zaświadczenie wydaje się jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w każdym z okresów określonych w art. 8 ust.2. Zaświadczenie jest ważne w okresie, w którym zostało wydane.
  Zaświadczenie będzie niezbędne do przedłożenia u przedsiębiorcy, z którym zostanie podpisana umowa przez spółkę dostarczającą węgiel. 

 

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes