Wydawanie paczek żywnościowych 27 - 28 czerwca 2023

Wydawanie paczek żywnościowych 27 - 28 czerwca 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje mieszkańców
Gminy Werbkowice, że rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus w postaci artykułów
spożywczych które dostarczy Bank Żywności w Lublinie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w dniach

27 - 28 czerwca 2023 r. w godz. od 9:00 do 14:00

osobom zakwalifikowanym będą wydawane paczki żywnościowe przez
pracowników

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach

w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach – wejście od strony parku

 

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

 

Pomoc jest skierowana do osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej,
których miesięczny dochód
nie przekracza 235% kryterium dochodowego tj.

 

1 823,60 zł – osoba samotnie gospodarująca
1 410,00 zł - osoba w rodzinie

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes