Paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 - ostatnia transza

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że w dniach 27 - 28 września 2022 r. w godz. od 9:00 do 14:00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będą wydawane paczki żywnościowe przez pracowników Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Werbkowicach w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach – wejście od strony parku