Pomagamy i my!

W dniu 06.05.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach przekazał otrzymaną pomoc z Fundacji Banku Żywności w Lublinie, w formie art. spożywczych i chemicznych, dla ofiar wojny na Ukrainie.


Obecna pomoc najbardziej podstawowych produktów trafi bezpośrednio na Ukrainę za pośrednictwem wolontariuszy transportem samochodowym.